Solar System là phần mềm được cung cấp miễn phí bởi Arloon (arloon.com).
 Đây là một chương trình mô phỏng Hệ Mặt Trời, giúp các bạn biết được Trái Đất quay quanh Mặt Trời như thế nào? Vì sao lại có hiện tượng nhật thực, nguyệt thực? Vì sao có ngày và đêm? Vì sao trong một năm lại có bốn mùa? Hệ Mặt Trời có những hành tinh nào? Các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt trời như thế nào?